Aplikacija

Underground pipeline

Podzemni cevovod

Irrigation System

Namakalni sistem

Water Supply System

Sistem za oskrbo z vodo

Equipment supplies

Zaloge opreme